O Nas​

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica, w skrócie Stowarzyszenie Staszicowskie, zostało powołane do życia w kwietniu 2021 r.

Jesteśmy jedną z młodszych organizacji na kieleckiej mapie NGO’sów, ale brak lat nadrabiamy zapałem i pomysłowością.
Interesują nas w szczególności sprawy społeczne, zarówno w odniesieniu do Kielc jak i regionu świętokrzyskiego. Chcemy poprzez naszą działalność budować lepszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców, ale w poszanowaniu dorobku przeszłości i w rozsądnym odniesieniu do teraźniejszości.

Staramy się budować mosty i współpracować z różnymi środowiskami, chcemy aby wartości, które nam przyświecają były widoczne w naszych projektach i w postępowaniu osób, które tworzą naszą organizację.

Nasze Wartości

Choć w interesie wszystkich leży postęp to jako społeczność nie możemy ignorować drogi, którą już pokonaliśmy.

W naszych działaniach staramy się pamiętać o historycznym dorobku przeszłości oraz polskiej i regionalnej tradycji.
Zdajemy sobie sprawę z wyzwań sztafety pokoleń, w której bierzemy udział.

Obszar oddziaływania

Wiele problemów, wyzwań, ale również fantastycznych pomysłów ma źródło w naszych małych ojczyznach.

Dlatego obszarem naszego zainteresowania jest Miasto Kielce i województwo świętokrzyskie wraz ze swoim ogromnym potencjałem i niepowtarzalnymi warunkami przyrodniczymi, kulturowymi i społecznymi.

Cele i sposób działania

Mamy na celu trafne diagnozowanie problemów lokalnych społeczności i proponowanie osiągalnych rozwiązań.

Dążymy do rozwoju województwa i jego stolicy z zyskiem dla wszystkich mieszkańców.
Chcemy organizować atrakcyjne, przyciągające uwagę projekty oraz rozwijać potencjał członków naszej organizacji.

Zarząd:

Tomasz Tkaczyk – Prezes Zarządu

Członek KieleckiejŚwiętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Smart City przy Prezydencie Kielc.
Główne obszary zainteresowania to sprawy miejskie i trzeci sektor, a także historia i walory turystyczne Kielc i województwa świętokrzyskiego.


Łukasz Trojak – Wiceprezes Zarządu

Pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ukończył studia na wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Działacz społeczny, zaangażowany w rozwój peryferiów miasta Kielce. Wyróżnia go chęć pomocy innym oraz rozwiązywanie problematycznych sytuacji.
Główny obszar zainteresowań to sprawy związane z funkcjonowaniem miasta oraz sport. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata.


Przemysław Szczepańczyk – Członek Zarządu


Szymon Kotyza, Paweł Tomczyk, Bartosz Kotyza – Członkowie Komisji Rewizyjnej

Scroll to Top
Skip to content