Bieg Triumfu nad Bolszewizmem 2022

27 sierpnia 2022 r. zorganizowaliśmy w Kielcach Bieg Triumfu nad bolszewizmem, którego celem było sportowe upamiętnienie rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i triumfu polskiego orężna w wojnie z bolszewicką Rosją.
Był to bieg uliczny na dystansie 10 km, z profesjonalnym pomiarem czasu i opieką sędziowską oraz wzorowo zabezpieczony przez Policję.

Naszymi partnerami było m. in. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz 10 Świętokrzyska Brygada Wojska Obrony Terytorialnej. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie oraz obecność na biegu Pana płk Adama Włoczewskiego, Komendanta Centrum oraz pana płk Piotra Hałysa, Dowódcy Brygady.

Ponadto w realizacji tego przedsięwzięcia wsparli nas Polska Spółka Gazownictwa, LOTTO. Radość wygrywania, Industria S.A. oraz OSHEE

Za wsparcie i patronat honorowy dziękujemy Panu Zbigniew Koniusz Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Panu Bogdanowi Wenta Prezydentowi Miasta Kielce oraz Andrzej Bętkowskiemu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

Do pomiaru czasu i opieki nad sportowym wymiarem rywalizacji zaangażowaliśmy Mtbcross Maraton oraz Wojewódzkie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Kielcach. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne wsparcie.

Za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie wydarzenia dziękujemy Policji i służbom Miasto Kielce.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały niezawodnie TVP3 Kielce, Radio Kielce, Radio eM Kielce oraz Echo Dnia Świętokrzyskie

fot. Barbara Zdeb

Scroll to Top
Skip to content