Projekty 2021

Rajd historyczno – ekologiczny Cysterskim Szlakiem do Jędrzejowa

Dzięki wsparciu ze Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego zorganizowaliśmy pieszy rajd historyczno – ekologiczny „Cysterskim Szlakiem” do Jędrzejowa.Udział w projektach wzięło ponad 40 osób, a trasy liczyły od 12 do 25 kilometrów.Rajdy odbywały się pod opieką przewodnika świętokrzyskiego i obejmowały nie tylko podziwianie walorów przyrodniczych i zwiedzanie ciekawych obiektów, ale również dokumentowanie obecności dzikich wysypisk śmieci. Raport obejmujący dane zdjęciowe, przebieg trasy i pozycje GPS wysypisk wysyłamy do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rajd historyczno – ekologiczny Cysterskim Szlakiem do Jędrzejowa Read More »

Rajd historyczno – ekologiczny Cysterskim Szlakiem do Wąchocka

Dzięki wsparciu ze Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego zorganizowaliśmy pieszy rajd historyczno – ekologiczny „Cysterskim Szlakiem” do Wąchocka.Udział w projektach wzięło ponad 40 osób, a trasy liczyły od 12 do 25 kilometrów.Rajdy odbywały się pod opieką przewodnika świętokrzyskiego i obejmowały nie tylko podziwianie walorów przyrodniczych i zwiedzanie ciekawych obiektów, ale również dokumentowanie obecności dzikich wysypisk śmieci. Raport obejmujący dane zdjęciowe, przebieg trasy i pozycje GPS wysypisk wysyłamy do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rajd historyczno – ekologiczny Cysterskim Szlakiem do Wąchocka Read More »

Kielecki Kongres Organizacji Pozarządowych

Współorganizowaliśmy pierwszą edycję Kieleckiego Kongresu Organizacji Pozarządowych, która odbyła się 4 września 2021 r. w kieleckim Centrum Geoedukacji na Wietrzni. Projekt zakończył się wielkim sukcesem udział wzięło niemal 60 osób z 30 różnych organizacji i instytucji.Dofinansowanie na to przedsięwzięcie uzyskaliśmy od Fundacji im Stefana Artwińskiego w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego.

Kielecki Kongres Organizacji Pozarządowych Read More »

Scroll to Top
Skip to content