Ogólnopolska Integracja Młodzieżowych Rad

OIMR był projektem zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Kielce, partnerem organizacyjnym oraz jednym ze sponsorów było Stowarzyszenie Staszicowskie.

W dniach 4-6 lipca 2024 r. uczestnicy z całej Polski wzięli udział w konferencji i debacie dotyczącej problematyki młodzieżowej, konkursie i grze terenowej nt. Kielc oraz w integracyjnym grillu.

Projekt został dofinansowany w ramach Kieleckiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, którego operatorem jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica.
Jest to zadanie publiczne współfinansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Sponsorami byli ponadto Dafi, Galeria Korona Kielce oraz OSHEE

Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Prezydent Miasto Kielce.

Scroll to Top
Skip to content