SimPRENA 2024 – Erasmus+

Projekt SimPRENA oficjalnie rozpoczęty!

W VSZ w Pradze odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu SimPRENA. W czwartek 7 i piątek 8 marca 2024 r. po raz pierwszy spotkali się partnerzy z konsorcjum projektu.

Koordynatorem projektu jest Munster Technological University z Irlandii.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Staszicowskie, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Niemiec, Danmar Computers z Rzeszowa, Vysoká škola zdravotnická z Czech oraz International Network for Health Workforce Education (INHWE) z Cypru.

Celem projektu jest stworzenie materiałów dydaktycznych, metodologii oraz narzędzi pozwalających prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa personelu medycznego w oparciu o symulacje i odgrywanie ról.

Projekt SimPRENA jest wspólnym wysiłkiem wielu interesariuszy i oczekuje się, że będzie miał znaczący wpływ na poprawę umiejętności pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza tych, którzy nie są zaznajomieni z materiałami szkoleniowymi i praktyką opartą na symulacji. W rezultacie uczelnie z każdego kraju otrzymają pomoc w stworzeniu własnego programu symulacji i zapobiegania ryzyku agresji i przemocy w środowisku opieki zdrowotnej.

Do końca 2025 r. pełny zestaw narzędzi szkoleniowych będzie dostępny na stronie internetowej projektu, a wyniki zostaną udostępnione innym uczelniom i instytucjom opieki zdrowotnej, których priorytetem jest bezpieczeństwo personelu medycznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie simprena.eu

Projekt współfinansowany jest z programu Erasmus+ Partnerstwa Współpracy.

Scroll to Top
Skip to content