Świętokrzyski konkurs cosplay 2023

Serdecznie zapraszamy młodych mieszkańców Kielc i całego województwa świętokrzyskiego do udziału w Świętokrzyskim Konkursie Cosplay 2023! To pierwsza, testowa edycja, ale planujemy bawić się równie dobrze co na znanych imprezach krajowych 😉

Sfinansowano ze środków Miasta Kielce oraz Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury. 

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami:

  1. W pierwszej kolejności przeczytaj REGULAMIN KONKURSU
  2. Termin wysyłania zgłoszeń: 13 grudnia 2023 r.
  3. Formularz zapisów jest TUTAJ
  4. Miejsce i termin cosplayu (dla zgłoszeń, które przejdą selekcję): 16 grudnia 2023 r. na Wydziale Sztuki UJK, Adres: Podklasztorna 117, 25-717 Kielce, w godzinach 10:00-16:00.
  5. Masz pytania? Pisz na tkaczyk@staszicowskie.pl

UWAGA!! Uczestnicy niepełnoletni mają obowiązek dostarczyć zgodę opiekuna prawnego o treści:

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo /Imię i Nazwisko uczestnika/ w Świętokrzyskim Konkursie Cosplay, których Organizatorem jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica. 
/czytelny podpis Opiekuna/

Scroll to Top
Skip to content