Turystyczne Rajdy Rowerowe. Kręcimy dla Kielc.

Wszystkich Mieszkańców naszego pięknego Miasta zapraszamy serdecznie na Turystyczne Rajdy Rowerowe – czyli trzy bezpłatne wycieczki poza Kielce z przewodnikiem świętokrzyskim.

Jak można wziąć udział?

Zachęcamy do udziału osoby w każdym wieku, które wiedzą, że podołają trasie, planujemy średnie tempo. Należy być przygotowanym do takiej wycieczki kondycyjnie i sprzętowo!
Wystarczy w dniu rajdu punktualnie o 9:00 pojawić się na Kieleckim Rynku.
Nie prowadzimy zapisów, ale polecamy Wam obserwowanie naszej strony na FB oraz wydarzenia, które dotyczy rajdów.

Rajdy będzie prowadził Piotr Pietronik, członek naszego stowarzyszenia a także Przewodnik Świętokrzyski oraz Instruktor Turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa.

Piotr świadczy usługi przewodnickie na terenie województwa świętokrzyskiego, piesze, autokarowe i rowerowe.
Oprowadza po Chęcinach, Tokarni, Kielcach, Świętym Krzyżu, Sandomierzu, Krzyżtoporze, Szydłowie, Oblęgorku, Świętej Katarzynie i Łysicy.

Możecie Wziąć udział aż w trzech rajdach:

8 czerwca, rajd do Świętej Katarzyny – start na kieleckim Rynku o 9:00
Kielce Rynek – Cedzyna – Leszczyny – Ciekoty (dworek Żeromskiego) – Święta
Katarzyna (kościół) – Krajno – Bęczków – Leszczyny – Kielce
ok. 50km

15 czerwca, rajd na Miedziankę – start na kieleckim Rynku o 9:00
Kielce Rynek – Jaskinia Raj – Czerwona Góra – Zelejowa – Chęciny – Korzecko – Pomnik lotników – Miedzianka (panorama – rowery parkujemy przy Muzeum) – Rykoszyn – Piekoszów Podzamcze (ruiny)– Kielce
ok. 50 km

22 czerwca, rajd do Oblęgorka – start na kieleckim Rynku o 9:00
Kielce Rynek – Zagnańsk (pomnik AK na Zagnańskiej + Dąb Bartek) – Samsonów (ruiny
Huty Józef) – Ćmińsk – Bobrza (mur oporowy) – Oblęgorek (pałacyk) – Podzamcze (ruiny) –
Karczówka – Kielce
ok. 55km

Ponadto uczestników rajdów zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w czerwcowej Rowerowej Rywalizacji Miast!
Wystarczy podczas naszych wycieczek zainstalować i uruchomić specjalną aplikację Aktywne Miasta. Więcej informacji znajdziecie na grafikach poniżej.
Oczywiście możecie nabijać punkty dla Kielc również samodzielnie, przez cały czerwiec i niezależnie od tego gdzie poruszacie się na rowerze.

Turystyczne Rajdy Rowerowe to zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Kielce.

Scroll to Top
Skip to content