Kielecka Szkoła Liderów Młodzieżowych – podsumowanie

Wraz z zakończeniem roku 2023 zakończyliśmy również dwuletni projekt „Kielecka Szkoła Liderów Młodzieżowych”

Odbywają się kolejne spotkania w ramach naszego projektu Kielecka Szkoła Liderów Młodzieżowych, który prowadzimy w ramach dotacji z Funduszu Młodzieżowego prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wraz z przedstawicielami Młodzieżowa Rada Miasta KielceJakub Zając, Ola Relidzyńska, Oskar Mirecki i Martyna Kowalczyk -odwiedziliśmy już pięć szkół:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w KielcachVII LO im. Józefa Piłsudskiego i Technikum Nr 8 w KielcachVI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoCyprian Kamil NorwidX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego, Kielce– a w planie są kolejne.

Udział wzięło łącznie ponad 800 uczniów i uczennic!

Uczestnicy mogli zapoznać się z informacjami na temat Młodzieżowej Rady Miasta, jej sposobie organizacji i trybie pracy. Zaprezentowane zostały dotychczasowe projekty Rady oraz szczegółowe informacje na temat zbliżających się wyborów do MRM.

Ponadto zaprezentowaliśmy zasady funkcjonowania NIW i Funduszu Młodzieżowego oraz elementy składowe prowadzonego przez nas projektu.

Jeżeli chcesz być na bieżąco, możesz zapisać się do naszego projektowego newslettera pod adresem:

Młodzież

Za wsparcie i możliwość zorganizowania spotkań serdecznie dziękujemy Marcin Chłodnicki – Wiceprezydent KielcMiasto Kielce oraz Dyrekcji szkół, które odwiedziliśmy.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.

Zbliżamy się do końca prowadzonego przez nas projektu Kielecka Szkoła Liderów Młodzieżowych.

W zeszłą środę wsparliśmy Młodzieżowa Rada Miasta Kielce współorganizując spotkanie informacyjne nt. MRM oraz szkolenie z komunikacji dla uczniów kieleckich szkół.

Za pomoc organizacyjną dziękujemy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „CK Technik” w Kielcach oraz Urzędowi Miasto Kielce

Szkolenia z komunikacji prowadzili specjaliści z Fundacja Centrum Terapeutycznego MAM, których serdecznie polecamy!

Chcesz podnieść swoje kompetencje w zakresie komunikacji w grupie? Nauczyć się rozwiązywać spory i skutecznie współpracować z innymi? Zapraszamy młodzież z Kielc i całego świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Cykl szkoleniowy obejmuje 4 spotkania po 1,5h każdy.

Zajęcia prowadzić będą specjaliści z Fundacja Centrum Terapeutycznego MAM

Scroll to Top
Skip to content