Świętokrzyski Kongres Młodzieży 2023

W zeszłą środę zorganizowaliśmy II Świętokrzyski Kongres Młodzieży.

W organizacji wsparł nas Samorząd Studentów Akademii Nauk Stosowanych im prof Edwarda LipińskiegoMłodzieżowa Rada Miasta Kielce oraz Urząd Miasto Kielce

Wśród zaproszonych gości, pojawili się świętokrzyscy parlamentarzyści, samorządowcy oraz osoby na co dzień pracujące z młodzieżą. Nawiedził nas nawet Święty Mikołaj z Fundacja Centrum Terapeutycznego MAM.

Nasi szacowni goście uczestniczyli w debacie i rozmawiali na tematy związane z rozwojem i sytuacją młodzieży.

Wnioski z kongresu już teraz przybierają postać pomysłów na przyszłoroczne projekty.

Kongres był elementem prowadzonego przez nas projektu Kielecka Szkoła Liderów Młodzieżowych.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Scroll to Top
Skip to content